Novinky

Místa s vysokou koncentrací osob V místech s vysokou koncentrací osob, je nutné mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Jedná se o: prodejny provozovny služeb zdravotnická zařízení zařízení sociálních služeb mezinárodní letiště vysoké školy, školy a školské zařízení vnitřní prostory barů a restaurací v divadlech, kinech a koncertních halách muzea, galerie, výstavní prostory, hrady a zámky, hvězdárny a planetária a prostory, kde se konají veletrhy na akcích (veřejných i soukromých), kterých se účastní více než 10 osob.

Dětem do 15 let (včetně) postačí na těchto místech jako ochrana chirurgická rouška. Důrazně však doporučujeme i pro ně použití respirátoru. Respirátor si můžete sundat během poskytování služby, která jeho nošení neumožňuje, jako je např. kosmetika, masáž obličeje atp. Ostatní vnitřní prostory Ve všech vnitřních prostorech, kde není možné držet rozestup od ostatních osob alespoň 1,5 metru, platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou rouškou.

Z povinnosti nosit respirátor či roušku uvnitř jsou stanoveny výjimky

Roušku ani respirátor nemusíte mít doma ani v jiných prostorech ubytování (tím se myslí zejména hotelové pokoje). Uvnitř nemusí mít roušku ani děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku, osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou a osoby, které je nemohou mít ze zdravotních důvodů - to je však třeba prokázat lékařským potvrzením, ve kterém musí být zároveň uvedeno, jaký ochranný prostředek dýchacích cest může tato osoba nosit, nebo že nemůže nosit žádný. Výjimku z povinnosti nosit roušku mají sportovci, trenéři i rozhodčí v době tréninku či zápasu. Pamatujte, že respirátory poskytují účinnější ochranu než roušky. Doporučujeme ho proto mít nasazený vždy, když se nacházíte mimo bydliště. Ochráníte tím sebe i své okolí.