Závěrečné zprávy

Osmého ročníku Třeboňských letních setkávání se 11. – 15. srpna 2020 zúčastnilo více než 100 aktivních a pasívních účastníků z Čech, Slovenska, Slovinska, Německa, Francie a Švýcarska. Kurzy se konaly v oborech hra na hoboj, kytaru, violoncello a akordeon, lektory byli renomovaní umělci a pedagogové Vilém Veverka (hoboj), Petr Nouzovský (violoncello), Patrick Vacík (kytara) a Ladislav Horák s Markétou Laštovičkovou (akordeon).

Nejmladšímu účastníkovi bylo osm let, nejčastěji se však jednalo o žáky vyšších ročníků základních uměleckých škol, konzervatoří i vysokých uměleckých škol. Pasivní zájemci se rekrutovali nejen z řad učitelů a rodičů, ale též amatérských hudebníků a posluchačů.  Interpretační kurzy byly čtyřdenní a účastníci navštívili i semináře jednotlivých oborů, worskhop na téma Uplatnění hudebníka pod vedením emeritního děkana HAMU v Praze Prof. Jiřího Hlaváče a seminář Umělcovy peníze emeritního předsedy České advokátní komory JUDr. Martina Vychopeně. Každý den byl zakončen zkouškou festivalového orchestru, ve kterém hráli všichni účastníci! Pro tuto příležitost zkomponoval pražský skladatel Eduard Douša Sonetík Zasmušilý – v premiéře byl uveden na koncertu účastníků v pátek v 19 hodin ve Schwarzenberské hrobce.

Zahajovací koncert festivalu připadl v úterý 11. 8. od 19 hodin v novém sále ZUŠ Třeboň mladé dvojici hudebníků Duo Absoluto ve složení Viktor Stocker a Martin Kot (akordeony), laureátům mnoha mezinárodních soutěží. Mimořádně očekávaný GALA koncert saxofonisty, moderátora a čestného občana Třeboně Jiřího Hlaváče a manželského dua Kristiny (viola) a Petra (violoncello) Nouzovských se za velkého zájmu uskutečnil ve čtvrtek 13. 8. v 19.30 h. v Divadle J. K. Tyla. Pod názvem Humoresque si diváci vyslechli převážně český program se skladbami A. Dvořáka, R. Haase či A. Skoumala. Páteční Odpolední koncert kurzistů a lektorů proběhl v altánu Zámku Třeboň za velké pozornosti návštěvníků města. Večer na něj navázal koncert od 19 hodin ve Schwarzenberské hrobce, na kterém zahráli hobojista Vilém Veverka, kytarista Patrick Vacík, violoncellista Petr Nouzovský a akordeonisté Ladislav Horák a Markéta Laštovičková společně se svými hosty. Závěrečný koncert festivalu pak patřil v sobotu 15. 8. od 19 hodin v sále Lázní Aurora frekventantům kurzů Třeboňská letní setkávání a jejich lektorům. Letošní ročník byl podpořen Státním fondem kultury, Městem Třeboň, Nadací Český hudební fond a Nadací Život umělce a konal se pod záštitou starosty města Ing. Váni.  

Příští rok se budou festival i kurzy konat v termínu 10. - 15. srpna 2021.