Závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva 8. ročníku

Osmého ročníku Třeboňských letních setkávání se 11. – 15. srpna 2020 zúčastnilo více než 100 aktivních a pasívních účastníků z Čech, Slovenska, Slovinska, Německa, Francie a Švýcarska. Kurzy se konaly v oborech hra na hoboj, kytaru, violoncello a akordeon, lektory byli renomovaní umělci a pedagogové Vilém Veverka (hoboj), Petr Nouzovský (violoncello), Patrick Vacík (kytara) a Ladislav Horák s Markétou Laštovičkovou (akordeon).

TLS 2021